KVGO Leveringsvoorwaarden

Voor alle transacties gelden de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd in januari 2022 onder nr. 1/2022 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. U kunt de leveringsvoorwaarden hier downloaden.